Home Notafilie
Notafilie

Notafilie je sbírání papírových platidel a nauka o nich. Pomocnou vědou historickou, jež zahrnuje také nauku o platidlech všeobecně (tedy i o bankovkách), je numismatika.

Lidé pravděpodobně bankovky sbírali od té doby, co byly zavedeny, k většímu a systematickému rozvoji notafilie však došlo až v 60. a 70. letech 20. století. V roce 1961 byla založena The International Banknote Society (IBNS), mezinárodní organizace sběratelů bankovek. V současné době však oblíbenost notafilie nedosahuje popularity numizmatiky. V některých případech je notafilie zahrnuta pod pojem numizmatika, přestože se notafilie zabývá jiným druhem platidel.

 

Kontakt

Numismatika Šůcha
+420 774 130 384
info@vykupminci.cz
© Numismatika Šůcha 2014, e-mail: info@vykupminci.cz, tel.: +420 774 130 384