Home Stupnice zachovalosti Označení vzácnosti
Označení vzácnosti

Cenu mince určuje především vzácnost, tzn. náklad, ve kterém byla vyražena. Jako příklad lze uvést mince, kdy počet vyražených kusů nepřesahuje 2 tisíce. Tento exemplář je mnohem vzácnější, než mince ražená v nákladu 500 tis. kusů. Mince s tímto označením mohla mít v minulosti ale také vysoký náklad, zde by se toto označení mohlo někde uvádět kvůli počtu dochovaných kusů (např. náklad byl roztaven pro novou měnu). Písmenko R znamená RARE = vzácný.

Pro označení vzácnosti existují následující zkratky:

R - mince, která není zcela běžná, méně se vyskytuje.

RR - mince s tímto označením jsou velmi vzácné, počet dochovaných kusů je značně omezen.

RRR - počet dochovaných kusů je velmi omezen, mince se objevuje jen velmi vzácně.

RRRR - je známo jen okolo 10 kusů, mince je považována za velkou raritu.

RRRRR - unikát, 1 – 3 kusy (toto označení se používá velmi málo, většinou katalogy zařazují mince do prvních tří až čtyř skupin).

T.C. - tržní cena, nejedná se o označení vzácnosti, ale pokud u mince naleznete toto označení, potom pro ni jednotná katalogová cena neexistuje. Cena se v tomto případě řídí trhem závislým na nabídce a poptávce.

Další používané označení:

nep. - nepatrně

st. - stopa

dr. - drobně

hr. - poškozená hrana

just. - justýrovaná

škr. - poškrábaná

skvr. - skvrna

r. - rysky

b.z. - bez značky mincovny

b.l. - bez letopočtu

st.kor. - stopy koroze.

Označení vzácnosti bankovek je prakticky totožné se stupnicí vzácnosti mincí.

 

Kontakt

Numismatika Šůcha
+420 774 130 384
info@vykupminci.cz
© Numismatika Šůcha 2014, e-mail: info@vykupminci.cz, tel.: +420 774 130 384